İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetimi, bir organizasyondaki insanlarla ilgili tüm konuları yöneten organizasyonel fonksiyondur. Buna ücretlendirme, işe alma ve işe alma, performans yönetimi, organizasyon geliştirme, güvenlik, sağlık, sosyal haklar, çalışan motivasyonu, iletişim, politika yönetimi ve eğitim dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

UYUMLU
YÖNETMELİKLER

Çalışanlar için sosyal uygunluk koşullarının mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak.

EĞİTİM

Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak için eğitime önem vermek.

İŞ
ÇEVRESİ

Çalışma ortamını iyileştirerek motivasyon ve ciddiyet duygusunu geliştirmek.

SOSYAL
AKTİVİTELER

Sosyal ve kültürel organizasyonlar yaparak potansiyeli artırıyoruz.
Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak etkinlikler.

FIRSAT
EŞİTLİĞİ

Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratarak dikey veya yatay yükselme fırsatları sağlamak.

ÖNERİLERİ DİKKATE ALMAK

Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak, öneri ve beklentilerin hızlı bir şekilde sonuca ulaşmasını sağlamak.

YÖNETMELİKLERE UYUM

Çalışanlar için sosyal uygunluk koşullarının mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak.

iŞ ÇEVRESİ

Çalışma ortamını iyileştirerek motivasyon ve ciddiyet duygusunu geliştirmek.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratarak dikey veya yatay yükselme fırsatları sağlamak.

EĞİTİM

Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak için eğitime önem vermek.

SOSYAL AKTİVİTELER

Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek potansiyeli artırıyoruz.

ÖNERİLERİ DİKKATE ALMAK

Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak, öneri ve beklentilerin hızlı bir şekilde sonuca ulaşmasını sağlamak.

İSG POLİTİKASI

TAKİP ETMEK

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal düzenlemeleri yakından takip etmek,

EĞİTİM VE GELİŞİM

İnsan kaynaklarımızı sürekli eğiterek pazarın gelişimini ve değişimini takip etmek.

FİYAT AVANTAJI

Ürünlerin maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışarak müşteri avantajı sağlamak.

MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

Müşterinin talep ettiği kalite taleplerini karşılamak ve sürekli ilerlemek.

HIZLI VE DİNAMİK ÜRETİM

Esnek ve verimli üretim sağlayarak tam zamanında teslimat hedefine ulaşmak.

HEDEF VE
PERFORMANS ODAĞI

Vintage Trimming Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki performans hedeflerini sürekli takip etmek.

TAKİP ETMEK

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal düzenlemeleri yakından takip etmek,

FİYAT AVANTAJI

Ürünlerin maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışarak müşteri avantajı sağlamak.

HIZLI VE DİNAMİK

Esnek ve verimli üretim sağlayarak tam zamanında teslimat hedefine ulaşmak.

EĞİTİM VE GELİŞİM

İnsan kaynaklarımızı sürekli eğiterek pazarın gelişimini ve değişimini takip etmek.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşterinin talep ettiği kalite taleplerini karşılamak ve sürekli ilerlemek.

HEDEF VE PERFORMANS ODAĞI

Vintage Trimming Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki performans hedeflerini sürekli takip etmek.