İŞ BAŞVURU FORMU

Bu form Vintage Textile Trim Tedarikçisi tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine dayanılarak hazırlanmış olup, Kanun’un 13. maddesinde kişisel verisi işlenen kişilerin (“İlgili Kişi”) hak sahibidir. veri sorumlusuna başvurmak. Dahildir. Bu doğrultuda firmamız başvuru formunu aşağıdaki şekilde düzenlemiştir.

Şirketimize yapılan başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz, İlgili Kişi’nin talebini kabul edebilir veya nedenini açıklayarak reddedebilir. Başvurunun cevabını ilgili Kişiye yazılı veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi durumunda Şirketimiz tarafından yerine getirilir. Başvurunun Şirketimizin kusurundan kaynaklanması durumunda tahsil edilen ücret İlgili Kişiye iade edilir.

İlgili Kişi, Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya Kurulca belirlenecek diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Bu kapsamda Şirketimize “yazılı” olarak yapılacak başvurular;

Bu Başvuru Formunun çıktısını alarak;

 • İlgili Kişi’nin şahsi başvurusu ile,
 • Noter aracılığıyla
 • İlgili Kişi tarafından vintagetrimmings.com‘da bulunan form güvenli elektronik imza ile info@vintagetrimmings.com adresine kayıtlı e-posta (KEP) ile gönderilmelidir. Ayrıca Kurul tarafından belirlenebilecek diğer başvuru yöntemleri Şirketimiz tarafından tarafınıza duyurulacaktır. Yapılacak başvurularda firmamızın merkez adresi “Sağlık Mh. Edirne Bulvarı no:105 Ergene/Tekirdağ/Türkiye” adresi dikkate alınmalıdır.

 

 • Başvuru Yapılacak İrtibat Kişisinin Kimlik ve İletişim Bilgileri;
 • Ad Soyad:
 • T.C. Kimlik Numarası:
 • Yabancı Uyruklu Pasaport Numarası:
 • E-Mail Adres:
 • Telefon numarası:
 • Diğer İletişim Bilgileri:
 • Adres:
 • Başvuru Sahibinin Vintage Tekstil Trim Tedarikçisi ile İlişkisi / Bağlantısı; (Lütfen İlgili Olduğunuz Parçayı İşaretleyiniz);
 • müşteri……………………… ..
 • İş ortağı ……………………… ..
 • Ziyaretçi ……………………… ..
 • Çalışan ……………………… ..
 • Eski çalışan ……………………… ..
 • Çalışan Adayı ………………………… ..
 • Diğer ……………………… ..
 • Veri Sorumlusu ile İletişimde Bulunduğunuz Birim/Kişi ve Konu: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………….
 • 6698 Sayılı Kanun’un 13. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkınıza İlişkin Talebiniz;

………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….

Başvurunuza İlişkin Vintage Tekstil Trim Tedarikçi Talebinize Cevap Gönderme Yöntemi;

Bu formda belirttiğiniz;

 • E-posta adresime …………………………………………
 • E-posta adresime yönlendiriliyor ……………………………………… ..
 • Fiziki Teslimat …………………………………………. (Belgenin sizden başkası tarafından alınması halinde bu hususu içeren özel yetkili vekaletname)
 • Uyarılar :

Veri Sorumlusuna başvuru formunun amacı, başvurunuza yanıt verebilmek için Vintage Textile Trim Tedarikçisi tarafından işlenen (varsa) kişisel verileriniz içindir.

Bu formda verdiğiniz tüm bilgiler doğru ve aktif olmalıdır.

Vintage Textile Trim Tedarikçi bilgilerinizin eksik, yanlış veya kullanılamaz durumda olması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir durumdan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Vintage Textile Trim Tedarikçi, kanunen yetkilendirilmemiş olmasına rağmen başka bir kişiye ait kişisel verilerin elde edilmesi suç olduğundan, veri güvenliği kapsamında kimliğinizi tespit etmek amacıyla sizden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar.

Veri Sorumlusuna Başvuru (İlgili Kişi)

Ad Soyad :

Tarih İmza: