ETİK KURALLARIMIZ

Güvenilirlik ve dürüstlük, iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde temel değerlerimizdir. Çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temeli, teknolojinin her alanda etkin kullanımı, basit iş süreçleri, iş işlemleri için tanımlanmış sistem, veri tabanı tabanlı ve hızlı karar alma sistemlerine dayanmaktadır. Çeviklik ve hız bizim temel yetkinliklerimizdir.

PAYDAŞLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

YASAL SORUMLULUK

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası hukuk ışığında yurt içi ve yurt dışı faaliyetler yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışırız.

MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en hızlı ve doğru şekilde cevap veren bir yaklaşımla çalışıyoruz. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunarız; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket temelinde yaklaşırız. Müşterilerimizin her türlü verilerini ve ticari sırlarını korumayı yasal ve etik olarak taahhüt ederiz.

İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLAR

Adil ve saygılı davranır, sorumluluklarımızı iyi bir müşteriden beklendiği gibi zamanında yerine getirmeye özen gösteririz. İş ortaklarımızın ve birlikte çalıştığımız kişi ve kuruluşların gizli bilgilerini kesinlikle koruruz.

REKABETÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLAR

Yalnızca yasal ve etik alanlarda etkin bir şekilde rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Topluluk içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLAR

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri bizim için çok önemli. İyi bir vatandaş olarak toplumsal konularda duyarlı davranır ve bu konularda uygun etkinliklerde yer almaya çalışırız. Türkiye’nin ve hizmet verdiğimiz her bölgenin sosyal, siyasi ve kültürel değerlerine duyarlıyız. Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapıyor ve bugünden daha iyi bir geleceğin oluşmasına katkıda bulunuyoruz.

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

Çalışanların özlük haklarının eksiksiz ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamak. Çalışanlara ait özel bilgileri, yasal zorunluluklar dışında, çalışanın rızası ve bilgisi olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmamak.

ADİL YAKLAŞIM

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşmak, ayrımcı olmayan, temiz, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak. Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirip yanıtlamak ve motivasyon artırıcı stratejiler geliştirmek.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

İşe alım ve istihdamda tek kriter işe uygunluk olup, ayrımcılık yapılmadan fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Şirketimizi daha ileriye taşıyacak en nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri bir araya getirmek. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için mutlaka çaba göstermek, kariyer gelişimi açısından desteklemek ve fırsatlar sunmak.

ÜCRET POLİTİKASI

Çalışanların yeteneklerini, gücünü ve yaratıcılığını desteklemek. Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemleri ve uygulamaları sağlamak. Ödül ve terfide fırsat eşitliği sağlayarak çalışanlar arasında aidiyet duygusu yaratmak.

İNSAN VE ÇALIŞAN HAKLARINA SAYGI

Şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, işbirliği ve dayanışmanın en önemli unsurlar olduğu çalışma ortamını yaratmak ve sürdürmek. Huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak insan haklarına saygılı olmak. İşyerinde taciz ve mobbinge müsamaha göstermemek ve İhbarcıları ifşa sürecinde korumak ve desteklemek.

Recycle Woven

Are you aware of recycled labels from the woven labels we produce using recycled yarns? There are now. We produce woven labels, one of our premium products, using recycled yarns. We are with you with our latest technology machines and stylishly designed woven labels.

台灣壯陽藥台灣訂購

威而鋼效果離不開藥物劑量的使用,合適的劑量能達到最優的效果。初次使用威而鋼,最佳推薦劑量:25mg(毫克),如果無效果,請在醫生的幫助下調整劑量。

犀利士壯陽藥線上訂購

治療勃起障礙的作用機理是鬆弛生殖器血管四周的肌肉組織,達到擴張血管降低血壓的,讓血液流動變得容易。犀利士(Cialis)及同類藥品威而鋼(Viagra)、樂威壯(Levitra)同屬PDE5抑制劑。